پنجشنبه  25  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور

سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 12:53
اولین نشست خبری جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در وزارت کشور برگزار شد.
http://ana.ir/i/399051
اهتمام فرمانداران در برقراری شرایط یکسان برای نامزدهای انتخاباتی

اهتمام فرمانداران در برقراری شرایط یکسان برای نامزدهای انتخاباتی