سه شنبه  30  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/397904
66 هزار دانشجوی اهل تسنن در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند

66 هزار دانشجوی اهل تسنن در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند