جمعه  09  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

مراسم دعای عرفه در دانشگاه تهران

سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 19:54
http://ana.ir/i/305804
عرفه؛ فرصتی برای آمرزش

عرفه؛ فرصتی برای آمرزش