جمعه  29  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
حسین یاراحمدی

مراسم افتتاح سد مخزنی کوچری با حضور رییس مجلس

دوشنبه 08 شهریور 1395 ساعت 19:40
مراسم افتتاح سد مخزنی کوچری که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در گلپایگان برگزار شد
http://ana.ir/i/114047
سد کوچری گلپایگان سرریز شد

سد کوچری گلپایگان سرریز شد