شنبه  16  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
در گزارش آنا بخوانید؛

کدام دستگاه بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است؟

چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 00:05
دیوان محاسبات نهادی نظارتی است که طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه سالانه کل کشور را بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دیوان محاسبات از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر فرآیندهای مالی کشور را بر عهده‌ دارد و در این زمینه بازوی  نظارتی مجلس است.

تطبیق بودجه کشور با مصارف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند از جمله وظایف قانونی دیوان محاسبات است.

در ماده 218 آیین‌‌نامه داخلی مجلس با اشاره به وظایف این دیوان می‌نویسد: طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه سالانه کل کشور برعهده دیوان محاسبات کشور است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن به موجب قانون خاص است.

ماده 19 این قانون نیز سه وظیفه را برای رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین کرده که بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. همچنین باید پیشنهاد بودجه سالانه دیوان محاسبات را تا پایان شهریور ماه هرسال و گزارش تفریغ بودجه سالانه دیوان را تا پایان شهریور ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تسلیم کند،

رئیس دیوان محاسبات موظف است در اجرای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی پاسخ درخواست‌های رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها، نمایندگان مجلس، هیئت‌های تحقیق و تفحص و معاونت نظارت را که به صورت مکتوب دریافت می‌کند در چهارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و به صورت رسمی تسلیم کند.

رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیئت رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌کند تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نماید. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیئت رئیسه تسلیم کند. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات همچنین موظف است چگونگی برخورد با متخلفان و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش نماید. قانون البته وظایفی را هم بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گذاشته است که تمامی گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.

مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استان‌ها نیز ادارات کل مستقر دارد. ۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای دیوان محاسبات کشور هستند.

جهت تعیین اعضا هیئت مستشاری رئیس دیوان محاسبات به ازای هر هیئت مورد نیاز پنج ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی و کمیسیون مزبور نیز به ازای هر هیئت سه نفر را بعنوان اعضاء اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‌کند و رؤسای شعب از طرف رئیس دیوان محاسبات تعیین و منصوب می‌شوند.

محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه بوده که ریاست آن را حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده‌دار است و دو نفر کارشناس محکمه توسط رئیس دیوان و از میان مستشارانی که در صدور رأی مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند انتخاب می‌شوند.

هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

انتهای پیام/4034/پ

http://ana.ir/i/477043
برگزاری همه‌پرسی چگونه در کشور ممکن می‌شود

برگزاری همه‌پرسی چگونه در کشور ممکن می‌شود

مصوبات مجلس چگونه در شورای نگهبان بررسی و تصویب می‌شود

مصوبات مجلس چگونه در شورای نگهبان بررسی و تصویب می‌شود

طرح‌ها و لوایح چگونه در مجلس مسکوت می‌ماند؟

طرح‌ها و لوایح چگونه در مجلس مسکوت می‌ماند؟

طرح‌های تنقیحی چگونه در مجلس تصویب می‌شود

طرح‌های تنقیحی چگونه در مجلس تصویب می‌شود

کمیسیون تلفیق مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور چقدر زمان دارد؟

کمیسیون تلفیق مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور چقدر زمان دارد؟

دولت چه زمان موظف به ارائه برنامه‌های توسعه کشور به مجلس است

دولت چه زمان موظف به ارائه برنامه‌های توسعه کشور به مجلس است

معاهدات و قراردادهای بین‌المللی چگونه در مجلس تصویب می‌شود؟

معاهدات و قراردادهای بین‌المللی چگونه در مجلس تصویب می‌شود؟

اصل 85 قانون اساسی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس چه می‌گوید؟

اصل 85 قانون اساسی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس چه می‌گوید؟

وظیفه معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی چیست؟

وظیفه معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی چیست؟

کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارائه لوایح فوریت‌دار چقدر فرصت دارند؟

کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارائه لوایح فوریت‌دار چقدر فرصت دارند؟