پنجشنبه  21  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
دانشنامه پارلمان/ 49

طرح‌های تنقیحی چگونه در مجلس تصویب می‌شود

چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 18:16
مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌هاست که آشنایی با اصطلاحات قانونی آن برای شهروندان امری لازم است.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد.

مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است و از این‌رو آشنایی با بخش‌های مختلف آن ضروری به نظر می‌رسد. با همین هدف اصطلاح‌ها و کلیدواژه‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی برای آشنایی مخاطبان در این صفحه منتشر می‌شود.

تفسیر قوانین

ماده 185 قانون داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مربوط به شرح و تفسیر قوانین عادی یک شوری است و می‌تواند با فوریت مورد مذاکره قرار گیرد. در تفسیر قوانین بحث در کلیات و جزئیات از هم تفکیک نمی‌شود.

ماده 186 می‌گوید: در صورتی که استفساریه به صورت عادی و یک فوریتی باشد، پس از گزارش کمیسیون و توضیح سخنگو، یک مخالف و یک موافق، هریک به مدت 10  دقیقه صحبت خواهند کرد. با پیشنهاد رئیس و یا 10 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر قابل تغییر است. در مورد تفسیر قوانین نماینده دولت هم می‌تواند صحبت کند.

ماده 187 تأکید کرد: در صورتی که گزارش کمیسیون و همین‌طور پیشنهادهای دیگر که به کمیسیون رسیده است، به تصویب مجلس نرسد،‌ هر نماینده می‌تواند نظر خود را کتباً به هیئت رئیسه بدهد. پیشنهادها به ترتیب وصول مورد بحث قرار می‌گیرد و اگر پیشنهادی به تصویب نرسید موضوع برای بحث بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود.

طبق ماده 188؛ در صورتی که تفسیر به صورت دوفوریتی و سه فوریتی باشد، همانند دیگر طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

طرح‌های تنقیحی

ماده 189 بیان می‌کند: متن پیشنهادی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به منظور تنقیح قوانین تهیه شده است، با امضای حداقل 15 نفر از نمایندگان به عنوان طرح‌های تنقیحی به رئیس جلسه تقدیم می‌شود. هیئت رئیسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به کمیسیون‌های مربوط اقدام می‌کند.

براساس ماده 190؛ گزارش طرح‌های تنقیحی به صورت یک‌شور و بدون تفکیک کلیات و جزئیات در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از گزارش سخنگوی کمیسیون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق و توضیح معاون قوانین مجلس هر کدا مبه مدت 10 دقیقه و توضیحات نهایی سخنگوی کمیسیون به مدت پنج دقیقه، گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود.

در صورت عدم تصویب گزارش مزبور، مجدداً به کمیسیون ارجاع می‌شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند تا حسب روال این ماده رسیدگی شود.

تبصره- در صورتی که گزارش کمیسیون دارای موارد (موضوعات) متعدد باشد، برای هریک از موارد به تفکیک رأی‌گیری می‌شود.

انتهای پیام/4034/

http://ana.ir/i/467760
وزرای دولت چگونه اعتماد مجلس را به دست می‌آورند؟

وزرای دولت چگونه اعتماد مجلس را به دست می‌آورند؟

پرونده‌های تحقیق و تفحص شده در مجلس چه عاقبتی پیدا می‌کنند؟

پرونده‌های تحقیق و تفحص شده در مجلس چه عاقبتی پیدا می‌کنند؟

کدام دستگاه بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است؟

کدام دستگاه بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است؟

مهم‌ترین طرح‌ها، لوایح و قوانین مجلس در سال 98

مهم‌ترین طرح‌ها، لوایح و قوانین مجلس در سال 98

برگزاری همه‌پرسی چگونه در کشور ممکن می‌شود

برگزاری همه‌پرسی چگونه در کشور ممکن می‌شود

مصوبات مجلس چگونه در شورای نگهبان بررسی و تصویب می‌شود

مصوبات مجلس چگونه در شورای نگهبان بررسی و تصویب می‌شود

طرح‌ها و لوایح چگونه در مجلس مسکوت می‌ماند؟

طرح‌ها و لوایح چگونه در مجلس مسکوت می‌ماند؟

کمیسیون تلفیق مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور چقدر زمان دارد؟

کمیسیون تلفیق مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور چقدر زمان دارد؟

دولت چه زمان موظف به ارائه برنامه‌های توسعه کشور به مجلس است

دولت چه زمان موظف به ارائه برنامه‌های توسعه کشور به مجلس است

معاهدات و قراردادهای بین‌المللی چگونه در مجلس تصویب می‌شود؟

معاهدات و قراردادهای بین‌المللی چگونه در مجلس تصویب می‌شود؟

اصل 85 قانون اساسی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس چه می‌گوید؟

اصل 85 قانون اساسی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس چه می‌گوید؟

وظیفه معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی چیست؟

وظیفه معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی چیست؟

کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارائه لوایح فوریت‌دار چقدر فرصت دارند؟

کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارائه لوایح فوریت‌دار چقدر فرصت دارند؟