پنجشنبه  08  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
در پایان‌نامه دانشجوی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد مطرح شد؛

بررسی اثرات اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در کیفیت زندگی ورزشکاران حرفه‌ای

چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 14:13
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، به نحوه گذراندن اوقات فراغت و کیفیت زندگی ورزشکاران حرفه‌ای پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جلسه دفاع رویا حسینعلی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در خصوص مدیریت اوقات فراغت و ارتباط شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت زندگی با موضوع «تحلیل مدل ارتباطی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، نحوه گذراندن اوقات فراغت و کیفیت زندگی ورزشکاران حرفه‌ای» با حضور محسن باقریان استاد راهنما و الهه حیدریان استاد مشاور و داوری محمدعلی صفانیا جلسه دفاع این پایان‌نامه برگزار شد. در این جلسه رویا حسینعلی، پایان‌نامه خود را ارائه داد و به معرفی بخش‌ها و سرفصل‌های این پایان‌نامه پرداخت.

توصیف متغیرهای جمعیت شناختی نمونه‌های تحقیق، محاسبه وضعیت متغیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و مؤلفه‌های آن در ورزشکاران حرفه‌ای، محاسبه وضعیت متغیر نحوه گذراندن اوقات فراغت و مؤلفه‌های آن در ورزشکاران حرفه‌ای، محاسبه وضعیت متغیر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن در ورزشکاران حرفه‌ای، آزمون معادل تقاطع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات و کیفیت زندگی ورزشکاران حرفه‌ای ازجمله اهداف اختصاصی پایان‌نامه این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است

 تحلیل رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، نحوه گذراندن اوقات فراغت و کیفیت زندگی

یافته‌های پایان‌نامه این دانشجوی کارشناسی ارشد حاکی از آن است که با توجه به بزرگ بودن اثر غیرمستقیم اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر روی کیفیت زندگی ورزشکاران حرفه‌ای، تأثیر مستقیم اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت زندگی می‌تواند توسط نحوه گذراندن اوقات فراغت تعدیل شود.

به‌طورکلی یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن است که اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، ورزشکاران حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به سمت کاهش کیفیت زندگی سوق می‌دهد. هم‌چنین با توجه به نقش میانجی‌گر نحوه گذراندن اوقات فراغت، استفاده بهینه اوقات توسط ورزشکاران حرفه‌ای می‌تواند آثار زیانبار اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را نشان دهد.

 رویا حسینعلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا هدف از انتخاب موضوع پایان‌نامه خود اظهار کرد: هدف از پژوهش حاضر تحلیل مدل ارتباطی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، نحوه گذراندن اوقات فراغت و کیفیت زندگی ورزشکاران حرفه‌ای بود؛ این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش همبستگی تهیه شده است.

وی با بیان اینکه جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران حرفه‌ای که سابقه عضویت در تیم‌های ملی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ داشتند، افزود: با توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و نیاز این نرم‌افزار به تعداد حداقل ۲۰۰ نمونه با احتساب ۲۰ درصد ریزش ۲۴۰ پرسشنامه توزیع که در نهایت از میان ۲۲۱ پرسشنامه قابل‌استفاده عودت و اطلاعات آن وارد نرم‌افزار شد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: برای محاسبه پایانی درونی از روش الفای کرونباخ استفاده‌شده است. یافته‌های برگرفته از تحلیل مدل ارتباطی نشان‌دهنده این بود که اثر منفی و مستقیم اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و کیفیت زندگی بیشتر از حالتی است که از متغیر نحوه گذراندن اوقات فراغت به‌عنوان متغیر تعدیل گر استفاده می‌شود.

انتهای پیام/4084/

http://ana.ir/i/429912
نشان جهانی بانوی شجاع بر سینه دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی

نشان جهانی بانوی شجاع بر سینه دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی

افزایش جذب فسفر و حفظ رطوبت خاک با تولید «کود ترکیبی نانو زئولیت»/ کاهش آلودگی محیط زیست با کود نانوی ایرانی

افزایش جذب فسفر و حفظ رطوبت خاک با تولید «کود ترکیبی نانو زئولیت»/ کاهش آلودگی محیط زیست با کود نانوی ایرانی

داعش در  تیک‌تاک تبلیغ می‌کند!

داعش در  تیک‌تاک تبلیغ می‌کند!

بررسی تأثیرگذاری ساختار سازمانی بر خلاقیت

بررسی تأثیرگذاری ساختار سازمانی بر خلاقیت

آنچه که در تهیه پایان‌نامه مهم است

آنچه که در تهیه پایان‌نامه مهم است

پایان‌نامه آغاز راه است نه پایان راه

پایان‌نامه آغاز راه است نه پایان راه

گوشت مصنوعی برای نخستین بار در فضا تولید شد

گوشت مصنوعی برای نخستین بار در فضا تولید شد

خواص دینامیکی ماشین‌های ابزار بهینه‌سازی می‌شود

خواص دینامیکی ماشین‌های ابزار بهینه‌سازی می‌شود

بررسی «نظریه نظام انقلابی» مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب

بررسی «نظریه نظام انقلابی» مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب

آموزش و نظریه‌پردازی دو مؤلفه مورد نیاز خبر خوب در راستای تولید خبر بومی

آموزش و نظریه‌پردازی دو مؤلفه مورد نیاز خبر خوب در راستای تولید خبر بومی