پنجشنبه  21  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عباس علوی‌راد*

جمعیت ایران در آستانه ورود به محدوده پیری؛ برای مراقبت از سالمندان آماده‌ایم؟

پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 18:11
جمعیت ایران در آستانه ورود به محدوده پیری جمعیت قرار دارد و سوال مهم این است که آیا برنامه‌ریزی لازم برای مراقبت از جمعیت سالمندان در سال‌های آینده را انجام داده‌ایم؟

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ اطلاعات جمعیتی مرکز آمار ایران شامل میانگین و میانه سنی جمعیت کشور بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ نکات مهمی را در بردارد که بی‌توجه‌ای به آنها مشکلات بسیار جدی در سال‌های آینده به وجود خواهد آورد.

میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۱/۱ سال محاسبه‌شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ برابر با ۱/۳ سال افزایش‌یافته و میانه سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۰ سال محاسبه‌شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ معادل ۳ سال افزایش یافته است.

از دیدگاه مطالعات جمعیت‌شناسی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر 20 سال باشد؛ جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین 20 تا 30 سال باشد میان‌سال و جمعیتی را که میانه سنی آن 30 سال یا بیشتر باشد پیر به‌حساب می‌آورند؛ بنابراین جمعیت ایران در آستانه ورود به محدوده پیری جمعیت قرار دارد.

اکنون به‌شدت لازم است دنبال پاسخ پرسش‌های نظیری این باشیم که آیا برنامه‌ریزی لازم برای فراهم‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم برای مراقبت و حمایت از جمعیت سالمندان در سال‌های آینده را انجام داده‌ایم؟ و یا آیا برنامه‌ریزی لازم برای فرهنگ‌سازی در میان جمعیت جوان جامعه ایران برای مراقبت و حمایت عاطفی از جمعیت سالمندان در سال‌های آینده را انجام داده‌ایم؟

تا فرصت هست برای جمعیت سالمندان کشور در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنیم، در غیر این صورت کشور با حس نخستین موج جمعیت سالمندان به‌شدت با مشکل مواجه خواهد شد.

*عضو انجمن اقتصاددانان ایران و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

انتهای پیام/4121/

http://ana.ir/i/401110
عاملی که روند پیری را سرعت می‌دهد

عاملی که روند پیری را سرعت می‌دهد

دلیل ترس دشمن از "ایرانِ پرجمعیت" چیست؟

دلیل ترس دشمن از "ایرانِ پرجمعیت" چیست؟

آمار نگران‌کننده از رشد جمعیت

آمار نگران‌کننده از رشد جمعیت

دغدغه‌های سالمندان به استناد آمار

دغدغه‌های سالمندان به استناد آمار

تحریم‌کننده هم آسیب خواهد دید؟!

تحریم‌کننده هم آسیب خواهد دید؟!

بازنگری انعطاف‌پذیری حدود دخالت دولت‌ها در آناتومی اقتصاد ایران

بازنگری انعطاف‌پذیری حدود دخالت دولت‌ها در آناتومی اقتصاد ایران

۳ مشکل سیستم اقتصادی ایران در دهه90 که آسیب‌های تمدنی وارد می‌کند

۳ مشکل سیستم اقتصادی ایران در دهه90 که آسیب‌های تمدنی وارد می‌کند

۳ راهبرد کوتاه‌مدت برای تحقق شعار سال و رونق نسبی تولید

۳ راهبرد کوتاه‌مدت برای تحقق شعار سال و رونق نسبی تولید