جمعه  16  خرداد  1399
جمعه , 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:03

منابع خارجی

تظاهرات علیه محدودیت ویروس کرونا در آمریکا

اعتراض به محدودیت های اعمال شده در جریان شیوع ویروس کرونا در آمریکا همچنان ادامه دارد به گزارش منابع خبری روز پنجشنبه نیز معترضین در سراسر آمریکا علیه این محدودیت ها و قرنطینه در خانه با هدف کاهش شیوع ویروس کرونا تظاهرات کردند.