جمعه  16  خرداد  1399
جمعه , 29 فروردین 1399 ساعت 12:07

منابع خارجی

کمپ های مهاجران جهان در مقابل ویروس کرونا

کمپ‌های آوارگان، پناهجویان ، پناهندگان و مهاجران در سرتاسر جهان، با دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی و امکان فاصله گذاری اجتماعی خود را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا آماده می‌کنند.