جمعه  16  خرداد  1399
سه شنبه , 26 فروردین 1399 ساعت 22:02

منابع خارجی

آتش سوزی در نزدیکی نیروگاه چرنوبیل

با ادامه آتش سوزی در جنگل های اطراف نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اوکراین که زمانی بزرگترین فاجعه هسته ای در آن رخ داده است، نگرانی ها نسبت به افزایش سطح تشعشعات در منطقه و خطرات ناشی از آن افزایش یافته است. جنگل سرخ در غرب نیروگاه چرنوبیل کاملا سوخته و آتش سوزی به ۵ کیلومتری این نیروگاه متروک رسیده است.