پنجشنبه  08  خرداد  1399
چهارشنبه , 27 شهریور 1398 ساعت 09:47

منابع خارجی

جنگ با آتش سوزی آمازون

دولت برزیل آتشنشانان و سربازان را برای خاموش ساختن آتش‌سوزی در جنگلهای بارانی آمازون مستقر کرده است.