يكشنبه  24  آذر  1398
سه شنبه , 05 شهریور 1398 ساعت 13:09

منابع خارجی

آتش سوزی در جنگل‌های بارانی آمازون

در هفته‌های اخیر جنگل‌های بارانی آمازون یکی از گسترده‌ترین آتش‌سوزی‌های تاریخ خود در 7 سال گذشته را تجربه می‌کند. و ناتوانی در خاموش کردن این آتش و نابودی سریع جنگل‌ها، کشورهای جهان را نگران کرده است.