يكشنبه  24  آذر  1398
جمعه , 25 مرداد 1398 ساعت 11:47

منابع خارجی

زندگی در کشمیر قفل شده

تصاویر نادر از بخش کشمیر تحت کنترل هند، پس از آنکه هند وضعیت خودمختاری جامو و کشمیر را لغو کرد و با ایجاد جو امنیتی و جلوگیری از آزادی ارتباطات و رفت و آمد، منطقه را در ناآرامی‌های گسترده‌ای فرو برد، زندگی در این منطقه برای مردم قفل شده است.