جمعه  01  آذر  1398
چهارشنبه , 09 مرداد 1398 ساعت 08:52

منابع خارجی

مهاجران گرفتار در مرز آمریکا و مکزیک

مأمورین گشت مرزی مهاجرانی را که به طور غیرقانونی قصد عبور از مرز مکزیک به آمریکا را دارند، دستگیر می‌کنند.