چهارشنبه  30  بهمن  1398
جمعه , 29 آذر 1398 ساعت 18:17

سعید سجادی

رقابت‌های لیگ برتر دارت کشور

مرحله پنجم وششم رقابت‌های لیگ برتر دارت کشور، امروز با حضور شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.