چهارشنبه  07  خرداد  1399
شنبه , 17 اسفند 1398 ساعت 15:28

زهره سلیمی

جاویدان ایران عزیز ما

با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان در حال افزایش است، همچنان مردم با استفاده از وسایل بهداشتی و ایمنی در حال گذران زندگی روزمره خود هستند.