چهارشنبه  20  فروردین  1399
سه شنبه , 06 اسفند 1398 ساعت 11:58

علی حدادی اصل

پیشگیری؛ دشمن کرونا

با کمیاب شدن ماسک‌ و لوازم بهداشتی استاندارد مردم با استفاده از ادوات دست ساز سعی در فرار ویروس کرونا هستند.