جمعه  22  فروردین  1399
يكشنبه , 06 بهمن 1398 ساعت 11:37

علی احمدوند

چهارراه‌های سرگردان

چهارراه‌های سرگردان، نمی‌شود نام دیگری برایش انتخاب کرد. چهارراه‌هایی که اگر پشت چراغ یکی از راه‌هایش گیر کنید، حسابی سرگردان می‌شوید. اگر ساکن پایتخت باشید حتما گذرتان به مرکز شهر افتاده است. تعداد این چهارراه‌ها در مرکز تهران بیشتر است. تعداد ماشین‌ها و موتور سیکلت ها که می‌خواهند از هر طرف که شده راهی برای فرار پیدا کنند این چهارراه‌ها را عجیب و غریب‌تر کرده است. البته خود مردم هم در هرج و مرج این خیابان‌ها بی‌تاثیر نیستند. بهتر است بگوییم در این چهارراه‌ها هر کس ساز خودش را کوک کرده است.