دوشنبه  28  بهمن  1398
سه شنبه , 16 مهر 1398 ساعت 14:10

شیرین برزگر

کودکی از دست رفته

در شهرستان شال واقع در 70 کیلومتری شهر قزوین، کارگاه‌های آجرپزی وجود دارد که بعضی از آنها صنعتی و بعضی دیگر همچنان به روش سنتی فعال هستند. در کارگاه‌های سنتی زنان، مردان و کودکانی کار می‌کنند که از نقاط مختلف ایران آمده‌اند تا کسب درآمدی داشته باشند. آنها کل سال را در اتاقک‌هایی کوچک نزدیک کارگاه‌هایی با امکاناتی کم زندگی می‌کنند کودکان ساکن این منطقه، امکانات مناسبی برای بازی و سرگرمی ندارند آموزش نمی‌بینند و تغذیه مناسبی هم ندارند..... اگر چه در کنار همه این سختی‌ها هنوز شاد و معصومند.