يكشنبه  24  شهریور  1398
يكشنبه , 19 خرداد 1398 ساعت 10:34

عمید فراهی

گروه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی در جازموریان

گروه جهادی منتظران ظهور به همت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در منطقه جازموریان استان کرمان به ارائه خدمات پزشکی اقدام کردند.