يكشنبه  24  شهریور  1398
پنجشنبه , 23 خرداد 1398 ساعت 16:10

وحید خدادادی

کارگران مشغول کارند؛ جرثقیل‌های عظیم درختان را بلیعده

سازه‌ای عظیم در مقابل چشم ساکنان در حال قد کشیدن است. سازه‌ای که تپه‌های اطراف را بلعیده و مشخص نیست به چه منظور در چشم‌انداز جنگل‌ها هر روز بلندقدتر می‌شود.