دوشنبه  25  شهریور  1398
دوشنبه , 12 آذر 1397 ساعت 09:13

علی حدادی اصل

روز جهانی معلولین

سوم دسامبر (12آذر) روز جهانی معلولین است که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 نامگذاری گردید. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی‌هایی بوده و در نهایت پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی را منتج می‌شود. گزارش زیر به بخشی از فعالیتهای معلولین در آسایشگاه کهریزک اشاره دارد و این افراد با تمامی مشکلات حرکتی که در طول زندگی با آن روبرو هستند باز به فعالیت و حرکت و خلق آثار هنری و تولید می‌پردازند.