يكشنبه  11  خرداد  1399
دوشنبه , 13 آذر 1396 ساعت 10:52

زهرا صادقی

مرگ هم فقیر و غنی می شناسد؟

تضاد طبقاتی تنها به زمان حیات افراد ختم نمی‌شود، امروزه با نگاهی به مقبره افراد پس از مرگ متوجه افزایش فاصله میان فقیر و غنی می‌شویم. خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی دارند در مقبره‌های لوکس خانوادگی تدفین می‌شوند و اما خانواده‌هایی که وضعیت مالی متوسط و یا ضعیفی دارند در قبرهای ساده به خاک سپرده می‌شوند.