جمعه  04  بهمن  1398
جمعه , 09 بهمن 1394 ساعت 12:27

حسین شریعت

مسابقه قهرمان سابق شطرنج اروپا با بیش از 30 شطرنج باز - مشهد

مسابقه شطرنج بین سرگئی تی بیاکف، قهرمان سابق شطرنج اروپا، با بیش از 30 شطرنج‌باز در هیات شطرنج خراسان رضوی برگزار شد