چهارشنبه  07  اسفند  1398
دوشنبه , 11 شهریور 1398 ساعت 14:56

علی حدادی اصل

نشست خبری استپ

نخستین نشست کمیته راهبردی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری با عنوان استپ، صبح امروز در محل بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) برگزار شد.