پنجشنبه  08  خرداد  1399
دوشنبه , 11 شهریور 1398 ساعت 09:02

وحید خدادادی

بازدید دکتر طهرانچی از مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز ضمن بازدید از مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با مسئولین و کارکنان این مرکز صمیمانه گفتگو کرد.