دوشنبه  05  خرداد  1399
شنبه , 02 شهریور 1398 ساعت 18:00

وحید خدادادی

همایش توانمندسازی اساتید گروه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

اولین دوره توانمندسازی اساتید گروه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه و دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه در کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.