چهارشنبه  07  اسفند  1398
يكشنبه , 27 مرداد 1398 ساعت 12:54

علی احمدوند

نشست خبری رئیس صندوق رفاه دانشجویان

نشست خبری ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.