سه شنبه  08  بهمن  1398
دوشنبه , 07 مرداد 1398 ساعت 13:21

علی حدادی اصل

نشست خبری اعضای هیئت علمی دانشگاه استاد فرشچیان

نشست خبری اعضای هیئت علمی دانشگاه استاد محمود فرشچیان صبح امروز با حضور بهمن نامور مطلق ریاست این دانشگاه برگزار شد.