جمعه  29  شهریور  1398
پنجشنبه , 23 خرداد 1398 ساعت 15:43

وحید خدادادی

رونمایی از مجموعه کتاب‌های نظام موضوعات پایش دانشگاه آزاد اسلامی

رونمایی از مجموعه کتاب‌های نظام موضوعات پایش دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر سورنا ستاری و دکتر محمدمهدی طهرانچی انجام شد.