جمعه  29  شهریور  1398
دوشنبه , 20 خرداد 1398 ساعت 12:23

وحید خدادادی

بازدید دکتر طهرانچی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بازدید به عمل آورد.