دوشنبه  25  شهریور  1398
چهارشنبه , 23 خرداد 1397 ساعت 15:34

وحید خدادادی

بازدید دکتر فرهاد رهبر از مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ظهر امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه 97 دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مجتمع امام خمینی واحد تهران مرکزی در سوهانک بازدید به عمل آورد.