شنبه  17  خرداد  1399
جمعه , 02 خرداد 1399 ساعت 01:44

علی حدادی اصل

پخت و توزیع روزانه هزار پرس غذای گرم در شهرستان ساوه

به همت اداره کل کمیته امداد استان مرکزی، روزانه هزار پرس غذای گرم در طرح اطعام مهدوی در شهرستان ساوه تهیه و در میان نیازمندان توزیع می شود.