شنبه  17  خرداد  1399
چهارشنبه , 31 اردیبهشت 1399 ساعت 18:45

سعید سجادی

سفره مهربانی امام رضا (ع) در تهران

همزمان با رزمایش همدلی، مواسات و کمک مؤمنانه در سراسر کشور، آستان قدس رضوی نیز با اجرای طرح «سفره مهربانی» بیش از هشت هزار بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا در این استان توزیع خواهد کرد.