يكشنبه  10  فروردین  1399
پنجشنبه , 07 فروردین 1399 ساعت 12:37

علی احمدوند

نشست خبری رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد.