سه شنبه  13  خرداد  1399
پنجشنبه , 17 بهمن 1398 ساعت 22:24

وحید خدادادی

نگرانی از کرونا در دربی

استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال ویروس، روشی معمول در بسیاری از کشورهاست. در جریان شیوع ویروس کرونا در چین نیز استفاده از ماسک در کشورهای مختلف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. نگرانی از شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا تماشاگران دربی پایتخت از ماسک برای در امان ماندن از این ویروس کشنده استفاده کنند.