چهارشنبه  30  بهمن  1398
سه شنبه , 01 بهمن 1398 ساعت 14:06

علی احمدوند

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری با محوریت تروریسم دولتی آمریکا و انتقام سخت صبح امروز در لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد.