جمعه  26  مهر  1398
چهارشنبه , 29 مهر 1394 ساعت 13:35

سید وحید حسینی

آسایشگاه بیماران اسکیزوفرنی

«سرای احسان» محل زندگی بیماران اسکیزوفرنی. بسیاری از این بیماران فاقد سرپرست هستند. این مرکز با کمک‌های خیران و دریافت مقداری یارانه دولتی اداره می‌شود.