يكشنبه  18  خرداد  1399
چهارشنبه , 17 مهر 1398 ساعت 20:26

وحید خدادادی

مراسم بدرقه کاروان اربعین حسینی (ع) در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

مراسم بدرقه کاروان اربعین حسینی (ع) بعد از ظهر امروز در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.