دوشنبه  05  خرداد  1399
چهارشنبه , 17 مهر 1398 ساعت 13:29

علی احمدوند

ششمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات خودرو

ششمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.