پنجشنبه  08  خرداد  1399
سه شنبه , 16 مهر 1398 ساعت 17:06

وحید خدادادی

پنجمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات خودرو

پنجمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.