يكشنبه  18  خرداد  1399
دوشنبه , 15 مهر 1398 ساعت 16:16

وحید خدادادی

سیزدهمین مرحله توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک روستایی

مراسم افتتاح سیزدهمین مرحله توزیع یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک روستایی و حاشیه شهرها ظهر امروز در یکی از مهدهای کودک شهرستان ورامین برگزار شد.