پنجشنبه  08  خرداد  1399
چهارشنبه , 27 شهریور 1398 ساعت 16:43

وحید خدادادی

مراسم یادبود مادر دکتر مسعود سلیمانی دانشمند برجسته ایرانی

مراسم یادبود مادر دکتر مسعود سلیمانی دانشمند و استاد برجسته دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و چهره‌های علمی و دانشگاهی در مسجد قدس دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.