دوشنبه  30  دی  1398
شنبه , 19 مرداد 1398 ساعت 15:25

علی حدادی اصل

نمایش "حسن بدری برنده خوشبخت مزدا 3"

نمایش "حسن بدری برنده خوشبخت مزدا 3" به نویسندگی و کارگردانی هامون قاپچی تا 27 مرداد ماه در تماشاخانه حافظ روی صحنه است.