پنجشنبه  08  اسفند  1398
شنبه , 19 مرداد 1398 ساعت 13:27

وحید خدادادی

افتتاحیه مسابقات گشت جاده ای بین المللی ناجا

مراسم افتتاحیه مسابقات گشت جاده ای روسیه 2019 صبح امروز به میزبانی نیروی انتظامی در مجموعه سرزمین ایرانیان برگزار شد.