دوشنبه  30  دی  1398
شنبه , 19 مرداد 1398 ساعت 11:52

عمید فراهی

امضاء تفاهم‌نامه بین وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر

تفاهم‌نامه بین وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر صبح امروز با حضور دکتر حسینی و دکتر مومنی به امضاء رسید.