دوشنبه  25  شهریور  1398
سه شنبه , 08 خرداد 1397 ساعت 23:53

علی حدادی اصل

ضیافت افطار انجمن دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

ضیافت افطار انجمن دانشجویان مستقل دانشگاه تهران شامگاه سه شنبه ۸ خرداد در باشگاه دانشجویان برگزار شد.