پنجشنبه  21  آذر  1398
دوشنبه , 24 آبان 1395 ساعت 20:05

ماهرخ،خدادادی،بیات،فراهی،شریعت

پدیده ابرماه در تهران

امروز دوشنبه 24 آبان، ماه در وضعیت بدر به نزدیک‌ترین فاصله خود از زمین قرار گرفت و در این حالت درخشانتر و بزرگتر دیده شد. این پدیده « ابرماه» نام داردو از این جهت قابل اهمیت است که فاصله ماه تا زمین 356 هزار و 512 کیلومتر است و از روز دوشنبه، 5 بهمن 1326 خورشیدی تا کنون به این میزان در هنگام بدر به زمین نزدیک نبوده است. (لازم به ذکر است برخی از تصاویر با تکنیک مولتی اکسپوژر عکاسی شده است)