خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

آگهـی  مـناقصه عمـومی/ واگذاری امور سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان

شنبه 19 فروردین 1396 - 08:01

آگهـی مـناقصه عمـومی/ واگذاری امور سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد ضمن رعایت کلیه تشریفات اداری، مالی و حقوقی کلیه امور مربوط به تهیه مواد خام و اولیه، طبخ، حمل، توزیع و نظافت سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک دستگاه سرویس سواری در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه عمومی یک دستگاه سرویس سواری در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب سواری مورد نیاز خود را از طریق یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 91 به بالا به صورت در اختیار تأمین نماید.

شنبه 16 بهمن 1395 - 08:00

آگهی مناقصه عمومی تأمین تجهیزات و  دستگاه‌های آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

آگهی مناقصه عمومی تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد، جهت تأمین تجهیزات ودستگاه‌های آزمایشگاه‌های ژنتیک (کشت سلول، مولکولی و فیزیولوژی جانوری) از طریق مناقصه عمومی با اشخاص و شرکت‌های واجد شرایط اقدام نماید.

یکشنبه 28 آذر 1395 - 09:39

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان/ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مکان  جهت آژانس تاکسی سرویس

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان/ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مکان جهت آژانس تاکسی سرویس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد مکان لازم جهت استقرار آژانس مسافربری(تاکسی سرویس) در مجتمع دانشگاهی واقع در پشت کارخانه شیر پگاه فارس و همچنین ساختمان آموزشی واقع در شهر زرقان-بلوار امام (ع) خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

یکشنبه 2 آبان 1395 - 07:38

آگهی مناقصه عمومی/ تأمین 60 نفر نیروی خدماتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

آگهی مناقصه عمومی/ تأمین 60 نفر نیروی خدماتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری تأمین 60 نفر نیروی خدماتی روزمزد خود به صورت مدیریت پیمان و حجمی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

شنبه 4 اردیبهشت 1395 - 14:33

آگهی مناقصه عمومی/ عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان

آگهی مناقصه عمومی/ عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان

معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان را با مشخصات زیر به مناقصه بگذارد:

شنبه 4 اردیبهشت 1395 - 12:56

آگهی تجدید مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

آگهی تجدید مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه را به مدت یک سال پس از تعیین برنده مناقصه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

سه‌شنبه 17 فروردین 1395 - 09:20

آگهی مناقصه عمومی/ سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه عمومی/ سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد کلیه امور مربوط به سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان از شیراز به دانشگاه (سایت و ساختمان سطح شهر) و بالعکس را به مدت یکسال از تاریخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

دوشنبه 26 بهمن 1394 - 08:36

آگهی برگزاری مناقصه/ واگذاری عملیات طراحی و اجرای یادمان شهدای دانشجویی در بهشت زهرا

آگهی برگزاری مناقصه/ واگذاری عملیات طراحی و اجرای یادمان شهدای دانشجویی در بهشت زهرا

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات طراحی و اجرای یادمان شهدای دانشجویی در بهشت زهرای تهران به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

یکشنبه 22 آذر 1394 - 13:47

آگهی مناقصه/ عملیات دیوارکشی دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد

آگهی مناقصه/ عملیات دیوارکشی دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد

دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد در نظر دارد اجرای پروژه دیوارکشی اطراف سایت دانشگاه به مساحت 800 مترمربع را به شرکت‌های ساختمانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

سه‌شنبه 26 آبان 1394 - 08:59

آگهی مزایده عمومی واحد رامسر؛ اجاره انتشارات دانشجویی

آگهی مزایده عمومی واحد رامسر؛ اجاره انتشارات دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر درنظر دارد انتشارات دانشجویی خود را از طریق مزایده ی عمومی به صورت اجاره به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 23 آبان 1394 - 13:52

آگهی مناقصه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر؛ اجرای عملیات فیبر نوری

آگهی مناقصه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر؛ اجرای عملیات فیبر نوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر درنظر دارد اجرای عملیات فیبر نوری سایت آموزشی خود و اتصال آن به شبکه مخابرات را بر اساس مشخصات ذکر شده در اسناد از طریق مناقصه عمومی به مدت 5 سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 23 آبان 1394 - 13:35

آگهی مزایده نوبت دوم/ فروش یک دستگاه پژو 405  واحد دره شهر

آگهی مزایده نوبت دوم/ فروش یک دستگاه پژو 405 واحد دره شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر در نظر دارد یک دستگاه پژو 405 مدل 85 را از طریق مزایده به فروش برساند.

یکشنبه 10 آبان 1394 - 12:45

آگهی فراخوان مناقصه عمومی/ واگذاری عملیات سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان فرهیختگان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی/ واگذاری عملیات سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان فرهیختگان

معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان فرهیختگان (به متراژ45000 متر مربع) خود به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

دوشنبه 20 مهر 1394 - 07:59

آگهی مناقصه/ سرویس ایاب و ذهاب اساتید و اعضاء هیات علمی واحد زرقان

آگهی مناقصه/ سرویس ایاب و ذهاب اساتید و اعضاء هیات علمی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب اساتید و اعضاء هیات علمی خود را از طریق 2 دستگاه سواری (پژو پارس- سمند) همگی مدل 89 به بالا به صورت یک دستگاه در اختیار و یک دستگاه رفت و برگشت (صبح و عصر) تامین نماید.

دوشنبه 13 مهر 1394 - 08:27

آگهی مناقصه عمومی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

آگهی مناقصه عمومی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد امور تعمیر و نگهداری تاسیسات را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

سه‌شنبه 7 مهر 1394 - 15:48

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به سرویس ایاب و ذهاب استادان و کارکنان در مسیر شیراز و زرقان اقدام کند.

سه‌شنبه 17 شهریور 1394 - 08:46

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای/ احداث یک باب سالن چندمنظوره در دانشگاه آزاد اسلامی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای/ احداث یک باب سالن چندمنظوره در دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد عملیات تکمیلی و اجرایی احداث یک باب سالن چند منظوره واقع در سایت حصارک پونک خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

شنبه 3 مرداد 1394 - 08:30

اطلاعیه بیمارستان فرهیختگان برای جذب 16 کادر درمانی

اطلاعیه بیمارستان فرهیختگان برای جذب 16 کادر درمانی

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برای تأمین بخشی از نیروی انسانی درمانی مورد نیاز خود، تعداد 16 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه حضوری پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت قراردادی به شرح ذیل استخدام می‌نماید:

یکشنبه 18 مرداد 1394 - 18:40

آگهی مزایده عمومی/ فروش ضایعات کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آگهی مزایده عمومی/ فروش ضایعات کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شامل اوراق امتحانی ، جزوات و .... اقدام نماید.

شنبه 3 مرداد 1394 - 08:26

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در نظر دارد نسبت به تأمین موارد مندرج در جدول زیر، از طریق مناقصه رسمی اقدام نماید.

یکشنبه 21 تیر 1394 - 15:07

«آگهی مزایده»واحد شاهرود/ واگذاری یکجا یا جداگانه فضاهای دانشگاه

«آگهی مزایده»واحد شاهرود/ واگذاری یکجا یا جداگانه فضاهای دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری یکجا یا جداگانه فضاهای ذیل الذکر به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی اقدام کند.

سه‌شنبه 9 تیر 1394 - 10:06

آگهی مزایده/ فروش اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد

آگهی مزایده/ فروش اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد ده گروه اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 - 08:51

آگهی مناقصه/ تهیه، نصب و راه‌اندازی دوربین‌های مداربسته

آگهی مناقصه/ تهیه، نصب و راه‌اندازی دوربین‌های مداربسته

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد تهیه، نصب و راه اندازی دوربین‌های مداربسته خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394 - 08:27

آگهی فراخوان پیمانکاران/ عملیات اجرایی سیستم کنترل تردد پروژه پارکینگ طبقاتی و ترمینال مرکزی حصارک

آگهی فراخوان پیمانکاران/ عملیات اجرایی سیستم کنترل تردد پروژه پارکینگ طبقاتی و ترمینال مرکزی حصارک

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص انجام عملیات اجرائی سیستم کنترل تردد پروژه پارکینگ طبقاتی و ترمینال مرکزی واقع در حصارک فراخوان داد.

دوشنبه 31 فروردین 1394 - 10:38

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران/ عملیات اجرائی ساختمان آموزشی پزشکی بیمارستان فرهیختگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران/ عملیات اجرائی ساختمان آموزشی پزشکی بیمارستان فرهیختگان

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص انجام باقیمانده عملیات اجرائی ساختمان آموزشی پزشکی بیمارستان فرهیختگان واقع در حصارک پونک فراخوان داد.

شنبه 29 فروردین 1394 - 09:05

آگهی مناقصه عمومی اجرای طرح سراسری wifi دانشجویی

آگهی مناقصه عمومی اجرای طرح سراسری wifi دانشجویی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای طرح سراسری wifi برای استفاده دانشجویان از خدمات اینترنت در واحد‌های دانشگاهی، مراکز آموزشی و آموزشکده‌های سما را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

یکشنبه 23 فروردین 1394 - 12:25

آگهی مزایده غرفه انتشارات واحد مهدی‌شهر‎/ واگذاری بوفه دانشکده علوم انسانی

آگهی مزایده غرفه انتشارات واحد مهدی‌شهر‎/ واگذاری بوفه دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر در نظر دارد غرفه انتشارات خود را واقع در دانشکده علوم انسانی از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط در قالب عقد قرارداد یکساله واگذار نماید.

دوشنبه 25 اسفند 1393 - 09:44

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی همدان/خریداری تجهیزات آزمایشگاه

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی همدان/خریداری تجهیزات آزمایشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی همدان درنظردارد تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت و سلول خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

یکشنبه 26 بهمن 1393 - 14:36

همه عناوین آگهی‌های مناقصه و مزایده